Generał Józefa Haller w otoczeniu członków Związku, po powitaniu przez prezesa komitetu przyjęcia Fr. Browna (na prawo od gen. Hallera).