Stoją od lewej: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, premier Tomasz Arciszewski i gen. Stanisław Kopański.