Członkowie sztabu antypowodziowego stojąc na wale przeciwpowodziowym obserwują wylew Wisły. Widoczni od lewej do prawej m.in.: nadkomisarz Sobota (2.), Starosta Gajewski (4.), wojewoda warszawski Stanisław Twardo (6.).