Prezydent RP Ignacy Mościcki (pierwszy z prawej) po powrocie z Estonii w towarzystwie komandora Józefa Unrug'a (trzeci z prawej) zwiedza kontrtorpedowiec "Wicher" w porcie w Gdyni. Obok widoczni m.in.: kpt. Zygmunt Gużewski (pierszy z lewej), płk Jan Głogowski i kierownik Wydziału Wschodniego MSZ Tadeusz Hołówko (drugi z prawej).