Olejny obraz z 1912 roku. Własność Muzeum Narodowego w Warszawie.