Drzeworyt Aleksandra Regulskiego według wzoru Jana Matejki opublikowany w 1873 roku przez Józefa Ungera.