Spotkanie z dyplomatami w Sali Wielkiej Zamku Królewskiego w Warszawie. Widoczni m.in. prezydent Ignacy Mościcki, marszałek Józef Piłsudski, gen. Juliusz Rómmel (na lewo za plecami marszałka), płk A. Nicolaesco (5. z lewej). 

Fotografia wykonana w latach 1926-1935.