Miedzioryt opublikowany w książce I. Bogatko "Scientia artium militarium architecturam pyrotechnicam...", Leopoli 1747.