Fotografia Michała Juzefaciuka. Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (z Senat Rzeczypospolitej Polskiej).