Defilada wychowanków szkoły w mundurach historycznych. Defiladę przyjmują: biskup Józef Gawlina (na krawężniku z lewej) oraz gen. bryg. Tadeusz Kutrzeba (z prawej biskupa).