Grupa gości na dachu Pałacu Prasy. Stoją od lewej: kierownik konsulatu węgierskiego w Krakowie Miklos Schalb, kpt. dr Telbisz, mjr dr Szentvary, ksiądz Tadeusz Kruszyński, przewodniczący krakowskiego oddziału PCK płk Stefan Trzebicki, redaktor Jan Grzywiński.