Halina Doree i Władysław Stoma w jednej ze scen sztuki.