Jedna ze scen przedstawienia. Widoczni od lewej: Józef Leliwa jako Rebiscoul, Halina Starska jako Koleta Bolbec i Roman Niewiarowicz jako Edmund Bolbec.