Irena Grywińska i Bronisław Dardziński w jednej ze scen przedstawienia.