W scenie widoczni  od lewej: Kazimierz Przystański, Zofia Grabowska i Zygmunt Noskowski.