Władysław Stoma jako Wójt z Zawrotni w jednej ze scen przedstawienia.