Nina ŒŚwierczewska i Bogusław Samborski w jednej ze scen przedstawienia. Fotografia Jana  Malarskiego.