Widoczny m.in. Władysław Stoma w roli Obierzyńskiego. Fotografię wykonano w latach 1927-1938 w Bydgoszczy.