Irena Grywińska i Janusz Strachocki w jednej ze scen przedstawienia.