Przyjęcie zorganizowane dla przedstawicieli teatru, literatury i sztuki. Widoczni m.in. aktorka Leokadia Pancewicz-Leszczyńska (siedzi pierwsza z lewej), redaktor Bernard Szarlitt (stoi czwarty od lewej), śpiewak Stanisław Gruszczyński (stoi z prawej w krawacie w kropki), członek Rady Miejskiej m. st. Warszawy Jerzy Michalski (stoi drugi z lewej).