Reżyser Teresa Badzian czwarta z lewej.  Fotografia Mieczysława Biełusa ze zbiorów Fototeki FINA.