Fragment akademii w sali Rady Miejskiej. Przemawia adwokat Franciszek Paschalski. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej: prezes Puławski, wicemarszałek senatu Stefan Dąbkowski, minister komunikacji Michał Butkiewicz, zastępca komendanta miasta płk Edward Czuruk.