Widok ogólny sali Rady Miejskiej podczas akademii ku czci Żydów poległych za Polskę. W 1. rzędzie widoczni od lewej: dziennikarz, członek Zarządu Głównego Związku Żydów Uczestników Walk o Niepodległość Stefan Lubliner, Bregman, lekarz Ludwik Eliasz Bregman, prezydent Warszawy Marian Zyndram Kościałkowski, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski, wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński.