Fotorgafia wykonana około 1895 roku przez zakład fotograficzny Wojtkuszki.  Siedzą od lewej: Zofia z Morawskich Ludwikowa Broel-Platerowa, Katarzyna z Kossakowskich Łempicka, Zdenka Kossakowska, Aleksandra Broel-Plater i Stanisław Kossakowski.