Fotografia opublikowana w 1918 roku w „Czasopismie Górniczo-Hutniczym”, nr 1, s. 5.