Rysunek Zygmunta Rozwadowskiego przedstawiający portret Władysława Beliny-Prażmowskiego wykonany w 1915 roku.