Sarkofag księdza Piotra Skragi w podziemiach kościoła pw. św Piotra i Pawła w Krakowie.