Na zdjęciu widzoczni m.in. aktorzy: Janusz Bukowski, Wacław Kowalski i Antonina Barszczewska. 

Fotografia Romualda Pieńkowskiego ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.