Fotografia Jerzego Sterna ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.