Na zdjęciu widoczni są aktorzy: Wiesław Gołas (w kasku czołgisty), Zygmunt Kęstowicz (w roli pułkownika), Mieczysław Czechowicz (w roli sierżanta), Franciszek Pieczka (w roli plutonowego) i Włodzimierz Press (w roli sierżanta). 

Fotografia Franciszka Kądziołka ze zbiorów Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.