Fotografia z około 1911 roku   obrazu olejnego wykonanego prawdopodobnie w 1620 r., przechowywanego w Muzeum Narodowym im. króla Jana III we Lwowie.