Kardynał Francesco Marmaggi składa życzenia noworoczne prezydentowi RP Ignacemu Mościckiemu w imieniu dyplomacji. Widoczni m.in. premier Marian Zyndram Kościałkowski, minister spraw zagranicznych Józef Beck, szef Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Stanisław Świeżawski, zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński, wiceminister spraw zagranicznych Jan Szembek, kierownik Referatu Orderowego MSZ Paweł Morstin, szef protokołu dyplomatycznego Ministerstwa Spraw Zagranicznych Aleksander Łubieński.