Hrabina Krystyna Potocka w rozmowie z ordynatem łańcuckim, hrabią Alfredem Potockim przed Katedrą Wawelską.