Spiechowicz-Boruta Mieczysław - generał - dowódca 5 Dywizji Piechoty w ZSRR, dowódca 1 Korpusu Pancerno-Motorowego.  (1941 - 1944 r.)