Od prawej: gen. Tadeusz Bór-Komorowski, Irena Lamezan-Salins, Adam Komorowski, Karol Rozmarek.

Fotografia Czesława Datki.