Generał Stanisław Wróblewski wygłasza przemówienie w imieniu ministra spraw wojskowych Józefa Piłsudskiego podczas uroczystości na dworcu. Widoczni m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński, główny komendant Policji Województwa Śląskiego inspektor Józef Żółtaszek, zastępca głównego komendanta Policji Województwa Śląskiego podinspektor Józef Jeziorski.