Stanisław Małachowski-Łempicki, sędzia Sądu Okręgowego w Warszawie. (fot. Jan Malarski, 1918 - 1939 r.)