Litografia według wzoru Tytusa Maleszewskiego z 1892 roku