Od lewej: Władysław Chrzanowski, Gustaw Daniłowski, Adam Żeromski, Stefan Żeromski.