Książka wydana w 1905 roku w Warszawie przez J. Sikorskiego.