Ilustracja z książki "Żywoty Świętych Pańskich na wszystkie dnie roku", wydanej w 1910 roku nakładem Karola Miarki.  

Źródło kopii cyfrowej: Biblioteka Śląska w Katowicach (Federacja Polskich Bibliotek Cyfrowych) (https://www.sbc.org.pl/dlibra/show-content/publication/edition/6145?id=6145).