Obraz olejny z 1892 roku. Znajduje się w  Muzeum Żup Krakowskich w Wieliczce. (http://muzea.malopolska.pl/obiekty/-/a/26981/2118813)