Defilada. Widoczni m.in.: gen. Gustaw Orlicz-Dreszer (na podwyższeniu), z lewej strony podwyższenia stoją w kolejności: gen. Sergiusz Zahorski, bp Jozef Gawlina, komisarz Rządu na m.st. Warszawę Władysław Jaroszewicz, wiceprezydent Warszawy Józef Ołpiński, dowódca 1 Dywizjonu Artylerii Konnej im. Józefa Bema  w Warszawie ppłk Stefan Czerwiński, wojewoda lwowski Władysław Belina-Prażmowski.