Weterani w powozie podczas defilady. Na trybunie widoczni od prawej: dowódca Okręgu Korpusu VII Poznań gen. Oswald Frank, sufragan poznański bp Walenty Dymek, wojewoda poznański Roger Raczyński, prezydent Poznania Cyryl Ratajski, prezes Sądu Apelacyjnego Cezary Szyszko, kurator Okręgu Szkolnego w Poznaniu Michał Pollak. Na lewo od trybuny widoczny konsul Czechosłowacji w Poznaniu Januir Doleżal. Nad trybuną widoczna flaga, na trybunie godło. Z prawej widoczny fragment Zamku Cesarskiego.