Defilada kolumny czołgów Renault FT-17 przed Zamkiem Cesarskim. Na trybunie widoczni m.in. dowódca Okręgu Korpusu VII Poznań gen. Oswald Frank (1. z prawej), wojewoda poznański Roger Raczyński (2. z prawej), szef sztabu Okręgu Korpusu VII Poznań mjr Franciszek Węgrzyn (3. z prawej), prezydent Poznania Cyryl Ratajski (4. z prawej). Nad trybuną flaga państwowa.