Fotografia grupowa szermierzy z sędziami. Stoją od lewej: por. Kazimierz Laskowski, fechmistrz Wojciech Skrobała, por. Franciszek Koprowski, por. Wincenty Fryszczyn, kpt. Leszek Lubicz-Nycz, kpt. Władysław Segda, por. Kazimierz Szempliński, por. Emil Tichy, mjr Franciszek Amałowicz, NN, NN, NN. Siedzą od prawej: kpt. Władysław Dobrowolski, ppłk Aleksander Wójcicki, NN.