Fotografia Jerzego Troszczynskiego ze zbiorów własnych Filmoteki Narodowej - Instytutu Audiowizualnego.