Fotografia z okresu II wojny światowej. 

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons.