Kompozycja stworzona po 1863 roku.  Zawiera portrety; Edmunda Różyckiego, Zygmunta Jordana, Bronisława Rudzkiego, Władysława Ostaszewskiego, Aleksandra Hauke, Ludwika Mierosławskiego, Eugeniusza Raczyńskiego, Józefa Wysockiego, Leona Young de Blankenheim, Edmunda Calliera, Edmunda Taczanowskiego, Michała Czajkowskiego, Kazimierza Wolskiego, Józefa Seyfrieda, Kazimierza Konrada Błaszczynskiego, Kossowskiego, Aleksandra Szaniawskiego, Tomasza Majewskiego, François de Rochebrune`a, Karola Włodka, Władysława Orłowskiego, Jana Frankowskiego, Leona Frankowskiego, Józefa Garbowskiego.