Prezydium Magistratu i dyrektorowie wydziałów podczas uroczystego posiedzenia Magistratu. Widoczni m.in. prezydent m.st. Warszawy Zygmunt Słomiński (siedzi w środku), wiceprezydent m. st. Warszawy Marian Borzęcki (siedzi, drugi z lewej), wiceprezydent m.st Warszawy Tadeusz Szpotański (siedzi, drugi z prawej).

Fotografię wykonał Jan Malarski.